Антон Баев

Д-Р АНТОН БАЕВ Е АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ И СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕПРОДУКТИВНА
МЕДИЦИНА


Към настоящият момент д-р Баев е ръководител на Ин Витро екипа на Клиника за
Асистирани Репродуктивни Технологии “АФРОДИТА”, София, работи и в Първа
Специализирана Акушеро-Гинекологична болница за Активно Лечение“ Света София.
Специализиран е в асистирани репродуктивни техники, ехографска диагностика,
лапроскопски и хистероскопски операции.


От 2008г. до сега е помогнал на над 1000 бебета да бъдат заченати и родени.
Член е на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология, Българската асоциация по
стерилитет, ESHRE – European society of human reproduction and embryology (Европейската
асоциация по човешка репродукция и ембриология).


Д-р Антон Баев е роден през 1980г. в гр. Бургас. През 2005г. завършва с отличие Медицински
Университет – София и печели награда “Златен Хипократ” за постигнати отлични резултати
в хода на следването, която му дава право да специализира безплатно избрана от него
специалност. Избира акушерство и гинекология. Печели и Отличие от Българския лекарски
съюз за постигнат максимален успех при следването си в Медицинския Университет – София.
През 2010г. д-р Баев придобива специалност “Акушерство и гинекология” в Първа
Специализирана Акушеро – Гинекологична болница за Активно Лечение “Света София” и
Клиниката по Акушерство и Гинекология към Университетската Болница за Активно Лечение
“Света Анна” – София. През 2011 година придобива и специалност “Асистирана
репродукция”.


До 2011г. специализира и работи под ръководството на редица корифеи в областта на
репродуктивната медицина, а именно: д-р Пападопулос – Клиника по Ин Витро “Афродита”,
София; д-р Тимева – Ин витро клиника “Д-р Щерев”; Проф. Прапас – Ин витро Клиника, Солун;
д-р Палмес – Ин витро клиника Митера, Атина.
През 2016г. се дипломира и по специалност “Обществено Здраве и Здравен мениджмънт” –
МУ – София, Факултет по Обществено Здраве.


През годините д-р Баев специализира на много места по света. Сред многобройните му
специализации са 3-месечна Специализация по фетална медицина при Проф. Франк Лувен в
Немската Университетска АГ клиника във Франкфурт със стипендия от германското научно
дружество; 3-месечна Специализация по гинекология във Френската Университетска
Гинекологична клиника в Безансон при Проф. Майе.