Блог

Медицински център „Афродита“ постигна рекордна успеваемост спрямо процент раждания с метода IVF.

Ин витро процедури срещу демографската криза Вили Пеева-Пападопулу е управител на Медицински център „Афродита“ от самото му създаване през 2007 година.Под нейно ръководство клиниката е

МЦ Афродита

Па­зе­те ство­ло­ви клет­ки са­мо в ак­ре­ди­ти­ра­ни бан­ки Копирано от standartnews.com

Ко­га­то ста­ва въп­рос за опаз­ва­не здра­ве­то на ва­ше­то бе­бе, не мо­же да има ком­про­ми­си Един­стве­но те га­ран­ти­рат стан­дарт за ка­чес­тво, каз­ва Ви­ли Пе­е­ва, уп­ра­ви­тел на

Д-р Георги Станулов

Добре дошъл в нашия екип, Д-р Георги Станулов! От 01.08.2020 г. в екипа на МЦ Афродита се включи д-р Станулов. Д-р Станулов е завършил през