Емил Филипов

Д-р Емил Филипов – Акушер-гинеколог, гр. София
Това е д-р Емил Филипов, той е Медицински директор на МЦ „Афродита“
и „Future health“.


Д-p Емил Филипeв c над 35 годишен опит в cферата на акушерството и гинекологията.
Д-p Филипов е и отговорно лице на най-гплямата тъканна банка в България
Future Health.


Завършил е висшето си образование във ВМИ „Ив. Павлов“, гр. Пловдив, 1972 – 1980 г
Ординатор е в Акушеро-гинекологично отделение, гр. Хасково, 1980 – 1986 г.
Придобил е специалността си по Акушерство и гинекология през 1985 г.
Спечелил е конкурс за асистент в СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София (04.05.1986 г.)
Старши асистент е от 1989 г. в СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София
Главен асистент е от 1994 г. в СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София
Работил е във всички клиники на СБАЛАГ „Майчин дом“.
От 1997 г. работи в III-та гинекологична клиника „Стерилитет и гинекологична
ендокринология“.
Има над 40 публикации в български издания, предимно в „Акушерство и гинекология“.
Д-р Емил Филипов провежда обучение на студенти по медицина и стоматология.
Води лекции на основния курс по Акушерство и гинекология за придобиване на
специалност и на курсовете от следдипломна квалификация по „Стерилитет“,
„Гинекологична ендокринология“ и „Ендоскопски методи“, организирани от катедрата
по Акушерство и гинекология.
Специализации: „Демографско възпитание“ и „Семейно планиране и сексуално
здраве“
Завършени курсове:
 Доцимология ИСУЛ – 1988 г.
 Здравен мениджмънт, модули в ИСУЛ – 1997 г.
 Здравен мениджмънт и висша администрация, УНСС – 1998 г.