Георги Станулов

Д-р Станулов

Д-р Станулов е завършил през 2005г. Медицински Университет София, с
отличен успех на държавните изпити и специализирал магистърската си
степен в Р. Гърция.

От 2009г. – 2015г придобива специалност „Акушерство,
Гинекология и Репродуктивна медицина .Сертифициран е за извършване на
колпоскопии.


През 2015-2016г. живее в Лондон и е част от екипа на Професор K.Nicolaides в
Harris Birthright Research Centre, световно признат лидер в сферата на
Феталната медицина. Работи в отделенията по Фетална медицина на King’s
College Hospital, Medway Maritime Hospital, Southend University Hospital , North
Middlesex University Hospital и University College Hospital в Лондон.


Сертифициран е от Fetal Medicine Foundation за извършване на пренатална
диагностика, включително за измерване на Нухалната Транслуценция,
основен маркер за пренатален скрийнинг за синдрома на Даун.
От 2016 г. работи в България в сферата на асистирана репродукция в
реномирани болници.