ERA тест диагностичен метод

ERA тест

Персонализиран трансфер на ембриони

1.Какво представлява ERA тестът?

ERA тест за имплантационния прозорец на ендометриума – това е иновативен диагностичен метод, разработен и патентован от IGENOMIX R&D след повече от 10 години изследвания. Тази техника позволява да се оцени възприемчивостта на ендометриума от молекулярна гледна точка.

ERA тестът показва прозореца на имплантацията (WOI), увеличавайки шансовете за успешен трансфер. Ендометриалната възприемчивост описва състоянието, в което ендометриумът е готов да приеме ембриона. Това се случва между 19-21 ден от менструалния цикъл на фертилна жена (около 5-7 дни след овулация). Досега единственото изследване, което се правеше на ендометриума, беше ултразвуковото, и не беше достъпен друг, аналитичен метод, който да помогне на лекарите в клиничната им практика.

Сега, по време на процеса на лечение на безплодна двойка, ERA тестът дава  оценка на ендометриума на молекулярно ниво и представлява персонализиран генетичен тест за оценка на състоянието на ендометриалната възприемчивост в имплантационния прозорец. Дали ендометриумът е рецептивен или не, се определя след анализ на експресията на група гени. Ендометриалната биопсия трябва да се извърши в ден P+5 (5 дни след започване приема на прогестерон при цикъл с хормонзаместваща терапия) или в ден LH+7 (7 дни след пика на лутеинизиращия хормон при спонтанен цикъл). След като пробата бъде доставена, се анализира експресията на 238 гени. РНК от пробата с ендометриална тъкан се хибридизира с проби от тези гени. След хибридизация компютърният анализ класифицира пробата като рецептивна или нерецептивна според специфичната генна експресия.

2.Защо се прави ERA тест?

Над 10 години изследвания и 3000 клинични проучвания подкрепят този диагностичен метод. ERA тестът се използва за оценка на състоянието на ендометриума и за определяне дали ендометриумът на пациентката е рецептивен или не според генетичния профил в момента, в който е извършена биопсията.

Анализът разкрива времето на имплантационния прозорец и води до персонализиран ембриотрансфер (PET) и синхронизация на базата на индивидуално получените резултати.

Резултатът от теста определя дали ендометриума на една жена е рецептивен или не в конкретния ден и при вида на цикъла, в които е извършена биопсията. Ако тя е рецептивна, това означава, че прозорецът на имплантация е в деня, в който се извършва биопсията и следователно бластоцистът може да се имплантира в този ден при този вид цикъл.

Ако не е рецептивен, резултатът може да означава разместен имплантационен прозорец. Ето защо ще бъде необходима втора биопсия, за да се определи това изместване. Съгласно първия получен резултат, за втората биопсия ще бъде предложен конкретен ден. Това дава по-голяма възможност в следващия цикъл да се осъществи имплантиране, чрез персонализиран ембриотрансфер (PET).

3.В какви случаи се използва ERA тест?

ERA тестът може да установи дали при пациентката е необходимо да се персонализира имплантационния прозорец преди започване на лечение. Този диагностичен метод е бил тестван при пациентки, които са имали неуспех в имплантацията на ембриони с добри морфологични характеристики и качество (най-малко три ембриона при по-млади жени или два – при пациентки над 37г.) . Този тест се препоръчва за жени с нормални параметри на матката и с нормална дебелина на ендометриума (≤6mm), както и липса на констатирани при прегледа причини за безплодие. Разместване на имплантационния прозорец се открива при около 20% от тези пациентки.

4.Какви са предимствата на теста?

Като диагностичен метод за определяне рецептивността на ендометриума, ERA тестът определя персонализирано прозореца на имплантация за всеки отделен пациент, преди да започне ин витро лечението.

ERA тестът показва висока чувствителност и специфичност при определяне профилите на генна експресия, свързани с рецептивността.

Класическият метод за определяне на състоянието на ендометриума е въз основа на хистологични критерии. Доказано е, че тази предишна диагностична техника не прави разлика между фертилни и нефертилни пациентки и е свързана с висока степен на субективност, което означава, че тези резултати не могат да се прилагат в клиничната практика. ERA тестът дава решение на тези проблеми.

5.Често задавани въпроси:

 • При какъв цикъл може да се извърши ERA тестът?
  ERA тестът трябва да се извършва или в стимулиран или в спонтанен цикъл. Диагнозата за ендометриозната рецептивност е валидна само за вида цикъл, в който се прави изследването. Поради това трансферът на ембриони трябва да се извърши при същия тип цикъл, за който е получен положителен резултат за рецептивност.
 • Как се взема биопсия на ендометриума?
  Биопсия на фундуса на матката се извършва съгласно стандартна процедура с PipeIle катетър или друг подобен. Проба от около 30 mg тъкан е достатъчна (приблизително колкото кубче със страна 3 милиметра).
 • Как се определя кога да бъде направена биопсията?
  Стимулиран цикъл: При започване на стимулиран цикъл биопсията се взема след пет пълни дни с прогестерон (около 120 часа). Денят на първата доза от прогестерон се счита за ден P+0, а биопсията се прави в ден P+5.
  Спонтанен цикъл: Биопсията се взема 7 дни след пика на LH (лутеинизиращ хормон). Денят на пика на LH се счита за LH+0, биопсията се прави в ден LH +7 (след около 168 часа). Ако овулацията се определи чрез ултразвук, денят на овулация се приема за ден Ov+0, тогава биопсията се прави шест дни по-късно (приблизително 144 часа) в Ov+6.
 • Как се определя кога е овулацията в спонтанен цикъл?
  Времето на овулация в спонтанните цикли може да бъде определено с помощта на тест ленти за LH (лутеинизиращ хормон) в урината, чрез директно измерване на LH в кръвния серум или чрез наблюдение разкъсването на фоликула при  ехографско изследване.
 • Какви действия се предприемат съгласно получения резултат?
  Резултат: „рецептивна“
  Ако пациентката има замразени ембриони или има свежи донорски ембриони, те могат да бъдат трансферирани в цикъл от същия тип (стимулиран или естествен), за който е получен резултат за рецептивност. Ако ще бъдат трансферирани бластоцисти в последващ цикъл, това се прави в същия по ред ден, в който при предишния цикъл е била проведена биопсията. Ако ще се прави трансфер на ембриони от ден 3, това трябва да стане два дни преди биопсията от предишния цикъл.
  Ако пациентката няма замразени яйцеклетки или ембриони и иска да използва собствени яйцеклетки, трябва да се извърши един цикъл на овариална стимулация за криоконсервация на яйцеклетки или ембриони. Ембриотрансферът се извършва в последващ цикъл от същия тип (стимулиран или спонтанен), за който се получава резултат за рецепивност от ERA теста.Резултат: „Нерецептивна“ (с препоръка за нов имплантационен прозорец)
  Ако резултатът от първия ERA тест не е положителен и анализът на генетичния профил показва, че може имплантационния прозорец да е изместен, е необходимо това изместване да се потвърди с втори ERA тест. Този втори анализ ще определи деня, в който ендометриумът е рецептивен и поради това,  размразяването на ембриони и техният трансфер трябва да бъдат планирани спрямо този резултат.Резултат: „Нерецептивна“ (без препоръка за нов имплантационен прозорец)
  Ако резултатът от първия ERA тест не е положителен и анализът на генетичния профил не предполага изместен имплантационен прозорец, за съжаление не може да се предложи терапевтичен подход. Това става при по-малко от 1% от пациентите.
bg_BGBG