Многоплодна бременност

Многоплодна бременност

Ние вярваме, че раждането на едно пълноценно и здраво дете от една бременност е златен стандарт в нашата работа. В следствие на това сме възприели консвервативен подход към трансфера на ембриони, за да се намали вероятността за многоплодна бременност. Обикновено между 1-3 ембриона се връщат във всеки опит, в зависимост от индивидуалната история на пациента.

Макар че първото ин витро бебе беше родено от естествен цикъл със спонтанна овулация, контролираната овариална хиперстимулация (КОХС) е рутинна в днешно време. Многоплодната бременност е станала обичайна и е изчислено, че  45% от родените бебета от ин витро са от многоплодна бременност, от които близнаците са почти 25%, тризнаците около 3.2% и четиризнаците – 0,5% от бременностите в света.

За съжаление, неонаталната и перинаталната смъртност е от 3 до 6 пъти по-висока за близнаци, в сравнение с тази за едно родено дете, и от 5 до 15 пъти за триплодни и многоплодни бременности. Рискът от церебрална парализа е шест пъти по-висок за близнаци и двадесет пъти по-висок за тризнаци. Многоплодната бременност също отдава по-голямо физическо натоварване на майката, с повишена честота на спонтанни аборти, високо кръвно налягане, кървене по време на бременността, повишен риск от повръщане по време на бременността и преждевременно раждане.

Преждевременното раждане носи редица усложнения за бебето, включително затруднения с дишането, по-висока честота на жълтеница  и трудности с храненето. Близнаците също имат по-висока честота на аномалии. Тризнаците са почти винаги родени с Цезарово сечение, а близнаците – много често. Дори ако бебетата се родят напълно нормални и здрави, отглеждането на две, три, или повече бебета може да бъде предизвикателство, с  допълнително емоционално, физическо и финансово напрежение.

За да намалим риска от многоплодна бременност, трябва да ограничим броя на трансферираните ембриони. При вземането на решение колко ембриона трябва да бъдат прехвърлени, ние трябва да имаме предвид броя на предишни бременности, възрастта на жената, продължителността на безплодието, причината за проблема с плодовитостта, броя на предишните опити, броя на оплодените ембриони и качеството им в дните на ранното им развитие в лабораторията. Останалите ембриони, които са с добро качество, могат да бъдат замразени, съхранени и използвани в последващ цикъл, ако е необходимо.