Медицински център „Афродита“ постигна рекордна успеваемост спрямо процент раждания с метода IVF.

Ин витро процедури срещу демографската криза

Вили Пеева-Пападопулу е управител на Медицински център „Афродита“ от самото му създаване през 2007 година.Под нейно ръководство клиниката е многократно номинирана и награждавана в България и Европа. Тя е юрист и се счита за един от най-добрите специалисти на Балканите по управление, контрол и стандартизация на здравни заведения. Тя е омъжена и има две деца.

  • 15-20% от младите двойки са изправени пред репродуктивни проблеми
  • Медицински център „Афродита“ постигна рекордна успеваемост спрямо процент раждания с метода IVF

Изминаха повече от 25 години от рождението на Луиз Браун, първото дете в света, родено след ин витро оплождане.Оттогава методите на IVF се развиват за лечение на много проблеми с фертилитета. В същото време са разработени методи за диагностициране на генетични заболявания при плода преди имплантирането в матката, за да се предотврати раждането на деца с генетични аномалии.Движещата сила за развитието на ин витро оплождането е все по-нарастващият проблем на безплодието в западния свят.Според международната статистика, която се отнася и за България, в наше време 15-20% от младите двойки са изправени пред репродуктивни проблеми.

Нарастващото безплодие е световна реалност

Невъзможността на една двойка да има деца създава голяма психологическа тежест и има общи социални

последици.Безплодието, освен като медицински проблем, е свързано и с демографската криза и застаряването на населението. С увеличаването на очакванията за оцеляване е очевидно, че българското население застарява и следователно броят на двойките в репродуктивна възраст и съответно на ражданията намаляват. Факт е, че делът на възрастните хора на възраст над 65 години се е утроил почти от 1941 до 1986 г.Това е въпрос, който ще бъде от голямо значение за нас през следващите години, тъй като изкривяването на възрастовата пирамида води до намаляване на населението в репродуктивна възраст и това ще окаже значително влияние върху социалното и икономическото развитие.Ниската раждаемост

зависи от начина на живот

и социално-икономическите причини. Средната брачна възраст се е увеличила, като има промяна във времето за решението да се роди първото дете.В резултат на това репродуктивният капацитет на двойките намалява, което от своя страна слага плодовитостта в порочен кръг.Този факт, съчетан с по-малкия брой деца на двойка в сравнение с предходното десетилетие, изостря проблема с ниската раждаемост.Медицинският и социален проблем с безплодието придобива още по-големи измерения, когато се говори за страна с тежък демографски проблем, като България.Важна мярка за справяне с безплодието и следователно за овладяване на демографския проблем е медицинската и социално-икономическата подкрепа на безплодните двойки, така че те да имат право и да имат по-голям достъп до медицински услуги и застрахователно покритие за решаване на проблема.Успехът на лечението на безплодие е висок (25-30% на опит) и зависи от причините, които са довели до него, възрастта на двойката, вида на лекарството.Ние, Медицински център „Афродита“, сме постигнали 38% успеваемост при раждания от инвитро процедури. Това число е безспорен успех за България. Нещо повече – то се смята за

отличен резултат и в световен мащаб

Ако изчислим, че средният шанс за зачеване при млада двойка е по-малък от 20% за всяко усилие в плодородните дни, тогава изглежда, че IVF е ефективен избор.Независимо от това, всяко усилие има висока цена, което в комбинация с цената на лекарствата прави усилията трудни и недостъпни за много двойки.В момента държавата заедно с Център Асистирана репродукция подпомагат семействата, като всяко от тях има право на 4 безплатни инвитро процедури.Наскоро други организации, като фондации и клиники, се включиха в подпомагането. Медицински център „Афродита“ също е сред клиниките, които подаряват безплатни опити на нуждаещи се семейства.В Европейския съюз не липсва подкрепа по отношение на държавно финансиране за безплодни двойки.В различните страни застрахователни компании покриват 70-100% от общите разходи (медицински процедури, лекарства) за всеки опит за IVF.

Последиците от безплодието

са добре известни. Стареенето на икономически активното население води до отслабването му със сериозни последици в икономическото развитие, което ще бъде особено очевидно през следващите години и ще означава увеличаване на разходите за здраве и пенсии.Това ще изисква все по-голяма подкрепа на нуждите на нарастващия брой възрастни хора. За да се овладее демографският проблем, е много важно да се подкрепят безплодни двойки, така че те да имат право и да имат по-голям достъп до съвременни методи за репродукция . Необходимо е всички, и най-вече държавата, да продължат да се интересуват от проблема на тази част от населението и да разпределят необходимите ресурси за решаването му. Ресурси, които ще бъдат инвестиция за бъдещето на нашата икономика, социално и културно съществуване.Копирано от standartnews.com