PGT – НАУЧИ ВСИКО ЗА ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННА ГЕНЕТИЧНА ДИАГНОСТИКА

Процедурата се състои от няколко стъпки:

  1. С лазер се прави малък отвор в обвивката на тридневния ембрион – това е Асистираното изплюпване
  2. До ден 5, 6 или 7 няколко клетки от бластоциста започват да се промушват през отвора 
  3. Тези клетки се отделят от ембриона с помоща на лазер – получава се биопсичен материал
  4. Биопсичният материал се изпраща в генетична лаборатория за изследване
  5. Ембрионът се замразява, докато се получат резултатите и след това се насрочва дата за трансфер

Какви могат да бъдат резултатите от биопсията?

Генетичното тестване показва, какъв е броят на хромозомите в ембриона. 

Възможните резултати най-общо са разделени на три категории: 

  • еуплоиден ембрион – правилен брой хромозоми. Този ембрион е приоритетен за трансфер.
  • анеуплоиден ембрион – неправилен брой хромозоми. Такъв ембрион се избягва да бъде използван.
  • ембрион мозайка – при него част от клетките са с правилен брой хромозоми, а друга част са с неправилен брой. За този вид ембриони според тежестта на увреждане се преценява, дали и в какъв ред (ако има други ембриони) може да се върне в жената. 

Генетичното тестване е технология за селекция независима от традиционния подход на култивиране до пети ден (стадий бластоцист), но обединена с него, тя ни дава важна допълнителна информация за качеството на ембрионите и ни помага да вземем по-добро информирано решение за трансфер.

Предимплантационна генетична диагностика на ембриони:
PGT-A – анеуплоидии
PGT-SR – структурни хромозомни пренареждания
PGT-M – моногенни заболявания
niPGT-A – неинвазивна генетична диагностика за анеуплоидии