Future Health отвори нова модерна лаборатория в Швейцария

Нашата нова швейцарска лаборатория в град Шател – Сен – Денис, (Châtel-St-Denis, Route de Pra de Plan 3, 1618 Switzerland ), действа като основно резервно копие на британската. Тя ще обслужва и съхранява проби взети от държавите в Азия и Африка, и в случай на неблагоприятни атмосферни или други форсмажорни обстоятелства, пробите ще бъдат насочени към лабораториите във Великобритания или в Швейцария.

В днешно време, когато световната икономическа криза притиска големите организации максимално да оптимизират своите разходи и инвестиции – Future Health Biobank не спира да се развива, изграждайки едно ново, напълно функционално съоръжение, разположено на различно географско местоположение.
С тази своя радикална стъпка, Future Health Biobank се доказва като един от световните лидери в областта на извличане и съхранение на стволови клетки.