Стволови клетки – революцията на 21-ви век в световната медицина

Знаете ли, че повече от 70% от световния пазар за тъканно банкиране на кръв от пъпна връв се контролира от 15-те най-големи тъканни банки в света?

Това е невероятно число, но вярно.

Причината за това е, че през последните години се случиха  грандиозни промени и консолидация в областта на регенеративната медицина и банкиране на кръв и тъкан от пъпна връв, особено в САЩ, Европа, Азия и Латинска Америка. С генериране на нови приложения и открития в области като репродуктивна медицина , трансплантология и генетика, малките локални тъканни банки бяха принудени или да бъдат продадени на големи международни лидери, или да прекратят дейност.

За развитието на тази иновативна област се допитахме до Вили Пеева – Директор за България на европейския лидер за съхранение на стволови клетки – „Future Health“.

„Future Health“ e категоричен лидер в съхранение на стволови клетки в България. От две семейства в България, всяко първо избира да съхрани биологичния си материал във “Future Health“, а другото семейство избира една от останалите девет банки, които функционират у нас.

– Здравейте, г-жо Пеева! Какви са последните новини за приложението на стволовите клетки в световен мащаб?

– Напоследък нараства броят на банките за съхранение на кръв от пъпна връв, които се впускат в нови видове съхранение на стволови клетки, свързани репродуктивни услуги и приложения за клетъчна терапия.

По-конкретно кръвта от пъпна връв, тъкан и зъбната пулпа показват интригуващо терапевтично приложение с огромни обещания. Това допринася услугите за съхранение на тези три биоматериала да се размножават.

– На какво се дължи подемът на интерес за стволовите клетки?

– През последните 30 години съхранението на кръвта от пъпна връв и тъканите на пъпната връв придобиха популярност и се утвърдиха като услуга, благодарение на ценните стволови клетки, които те съдържат. Кръвта от пъпна връв е богата на хемопоетични стволови клетки, които могат да се използват за разнообразни медицински приложения като левкемия, имунен дефицит, още над 800 терапевтични приложения. По същия начин тъканта на пъпната връв съдържа мезенхимни стволови

©
Вили Пеева – Директор на Future Health за България

 клетки, които се оценяват в стотици клинични проучвания за лечение на различни заболявания, свързани с регенеративната медицина.

– Какво отличава Future Health, за да бъде за поредна година категоричен избор на семейства в Европа и България?

– При нас, за разлика от останалите, фокусът на нашата дейност е в медицинската част на целия процес. Всяко семейство, което реши да съхрани стволови клетки получава пълна диагностика на кръвни изследвания и вирусология, изработени чрез последно поколение медицинска технология. Следващият етап – успешно съхранение на стволови клетки. При нас мониторинга, на който сме подложени е паспорт  за всеки трансплантационен център по света и приемане на нашите проби. В последния етап семействата, които са ни избрали могат да получат диагностика на новороденото за склонност към лактозна непоносимост, глутенова непоносимост, горчив вкус и глухота, предизвикана от медикаменти.

– Как една бъдеща майка да разбере, че тъканната банка е подходяща за съхранение и да й се довери?

– Има три критерии, по които една банка трябва да работи, за да предложи  качествена услуга на нейните клиенти. Удостоверенията, акредитациите и лицензите са първата важна стъпка за изграждане на доверие. Минимален световен стандарт в тъканното частно банкиране е наличието на AABB или Factnetcord акредитации. Компаниите, които не ги притежават са неспособни да функционират – връщат материал за трансплантация. Разбира се, колкото повече има една тъканна банка, толкова по-лесно ще се приеме пробата й по цял свят.

Финансовата стабилност е вторият важен критерий при избор на компания. Тъканното банкиране  е дългосрочна инвестиция за едно семейство, така че не трябва компанията да предприема рискови финансови операции, препродавания и кредити. Трето, и особено важно, са успешните трансплантации и освободени проби. Дългогодишният опит, както и броят на съхранените проби на една банка, са от огромно значение. Тук искам да отбележа, че Future Health има забележително предимство и по трите параметри, в сравнение с всички останали банки, които функционират в България и това е още един отговор на предишния ви въпрос. Точно затова е наградена от множество международни институции и организации, една от тях е и кралицата на Великобритания. Future Health е първата частна акредитирана банка за съхранение на стволови клетки в Е

©

вропа.

– Какво да очакваме през следващите години в областта на съхранението на стволови клетки?

– Според ClinicalTrials.gov има приблизително 1300 клинични проучвания, оценяващи използването на стволови клетки  изолиране от кръв от пъпна връв. Тези изследвания използват неманипулирана кръв (общо ядрени клетки / TNC), мононуклеарни клетки (MNC) или мезенхимни стволови клетки, получени от пъпна кръв (MSC).

Изследванията са насочени към клинични показания, които варират от белодробни заболявания до безплодие, ортопедични състояния, но най-често срещаната област на изследване са неврологичните състояния като: инсулт, церебрална парализа, аутизъм и хипоксична исхемична енцефалопатия.

– Възможно ли е  лечение на коронавирус със стволови клетки?

– Експерименталната  терапия  вече е започна при пациенти, дали положителна проба за Covid19.  В подобни проучвания със стволови клетки са активизирали най-развитите научни центрове в цял свят.

Някои центрове са стигнали и по-далеч в проучванията и приложението на стволови клетки срещу  Covid-19 , например University of North Texas Health Science  започнa  клинични проучвания за метод на лечение на коронавирус със стволови клетки (подобно на CYNK-001 за рак), почти на същото ниво на проучване и разрешение се намират и лаборатории в Англия и Швейцария. 

Израел, Южна Корея, Китай, Русия  и САЩ създават екип от медицински изследователи, които обсъждат въпроси, свързани със стволовите клетки  и тяхното приложение . Те работят заедно като част от Международното общество срещу болестите.  Вярвам, че е въпрос на време лечението на Covid-19 със стволови клетки съвсем скоро да е факт.

Вили Пеева работи в сферата на здравеопазването на управленски позиции от 2004г. Тя е административен директор на МЦ Афродита от самото му създаване. Под нейно ръководство фирмата е наградена в България и Европа. Вили Пеева има над 30 публикации, говори 5 езика, омъжена с две деца.

Стволови клетки – революцията на 21-ви век в световната медицина