Инвестиция на бъдещето

Милиони двойки по света, на които предстои най-радостното събитие в родителството – появата на дете, се изправят пред въпроса дали, къде и как да съхранят стволови клетки от свои­те новородени.

И все повече хора се разделят със заблудите и взимат информирано решение за избора си. Така достигат до първата частна акредитирана банка за съхранение на стволови клетки в Европа – Future Health, и нейната програ­ма за банкиране на кръв от пъпна връв. Създадена през 2002 г., до днес тя остава най-голямата бан­ка за стволови клетки в страната – с централно съоръжение във Великобритания и Швейцария и възможно най-много акредитации от междуна­родни организации (американската асоциация на кръвните банки (AABB), HTA, MIRA , GLP, GMP, IATA, Swismedic, OFSPA, SGMP, SFOPH, BS 2013 , IATA SDR, добри производствени практики на Световна­та здравна организация (ДПП) за учрежденията в кръвта, ISMS (Система за управление на информа­ционната сигурност), също така сертификат ISO 9001: 2008).

Future Health съхранява кръвта от пъпна връв – хемопоетични клетки, тъканна тъкан от пъп­на връв – мезенхимни клетки и стволови клетки от млечен зъб. Освен съхранението на стволови клетки, на семействата се осигурява и лечението с тях, при необходимост до определен размер.

Съхранението на кръвта от пъпната връв в Бъл­гария се разраства бързо през последните ня­колко години, като едновременно значително се повишава осведомеността сред родителите и въвеждането на достъпни планове за ценообразуване. Обемът на съхранение на Future Health е нараснал многократно през последните пет години. Вече е факт и пренасочване на важността към частното банкиране, при което ползите от съхранението се разпростират не само върху бебето и братя/сестри, но и към родителите, бабите и дядовците, осигурявайки покритие срещу всички условия за лечение на стволови клетки (собствени клетки + донорни клетки).

Future Health присъства в над 75 държави на 6 континента. На future-health.bg може да получите изчерпателна информация за всички услуги и възможности.

Вили Пеева-Пападопулу – административен директор