Замразяване на ембриони

Замразяване на ембриони

Възможността за съхранение на ембриони е изключително полезна за нашите пациенти.  Прилагаме техниките на витрификацията (от латински  vitreum, “стъкло”), които дават висок процент на постигната бременност, съпоставим с този на свежи ембриони.

Ембрионите с добро качество, които не се поставят в матката, са подходящи за замразяване. Те могат да бъдат върнати чрез ембриотрансфер в следващия цикъл, без да е необходимо да се преминава същата лекарствена терапия и оперативна интервенция. Замразяването е за период от шест месеца или година, като при необходимост може да се удължи.

Поставянето на размразените ембриони е облекчена за пациента процедура. Цикълът се проследява с ултразвук. След овулация ембрионите се размразяват и се поставят в матката. Ако естественият цикъл е нередовен, се прилагат хормонални медикаменти за подготовка на матката.

Трансфер с размразени ембриони се практикува от 1983 г. и до сега не са известни данни за повишен риск от аномалии на бебета, родени след тази процедура.

Дали да се замразят ембрионите е важно решение на двойката. Необходимо е точно и ясно да се попълни информирано съгласие за замразяване и съхранение.